Pedagogický zbor
Šk.rok 2019/2020

Vedenie školy:
Gabriel Nagy
R
iaditeľ CZUŠ
PhDr.František Mihály
Zástupca riaditeľa CZUŠ


Duchovné vedenie:
Mgr.Tomáš Liban


Hudobný odbor
1.Gabriel Nagy-klavír ,keyboard,korepetícia
2.Mgr.Marta Látková-klavír,keyboard
3.PhDr.František Mihály-dychové nástroje,HN
4.Mária Šufliarska-klavír,HN
5.Eva Ticháková-klavír,chrámová hudba-EP Divín
6.Mgr.Terézia Kelementová-zborový spev,LDO
7.Vera Kováčová-husle
8.Zoltán Kelemen-klavír,keyboard,akordeón
9.Otto Nagy-gitara,el.gitara
10.Želmíra Sujová-spev,zborový spev,LDO
11.Jozef Botoš–bicie nástroje
12.Mgr.Mária Vlasatá - klavír,organ,zborový spev

Výtvarný odbor
13.Mgr.Eva Kurucová
14.Mgr.Eva DvorskáPedagogický zbor želá všetkým svojim žiakom úspešný a požehnaný školský rok 2019/2020