Pedagogický zbor
Šk.rok 2018/2019

Vedenie školy:
Gabriel Nagy
R
iaditeľ CZUŠ
PhDr.František Mihály
Zástupca riaditeľa CZUŠ


Duchovné vedenie:
Dp.Mgr.Marián
Krupčiak


Hudobný odbor
1.Gabriel Nagy-klavír ,keyboard,korepetícia
2.Mgr.Marta Látková-klavír,keyboard
3.PhDr.František Mihály-dychové nástroje,HN
4.Mária Šufliarska-klavír,HN
5.Eva Ticháková-klavír,chrámová hudba-EP Divín
6.Mgr.Terézia Kelementová-zborový spev,LDO
7.Katarína Kusnyírová-husle
8.Zoltán Kelemen-klavír,keyboard,akordeón
9.Otto Nagy-gitara,el.gitara
10.Želmíra Sujová-spev,zborový spev
11.Jozef Botoš–bicie nástroje

Výtvarný odbor
12.Mgr.Eva Kurucová
13.Mgr.Eva Dvorská
14.Mgr.Lenka Vrábeľová-EP BrezničkaPedagogický zbor želá všetkým svojim žiakom úspešný a požehnaný školský rok 2018/2019