Cirkevná základná umelecká škola


IČO:423 10 601
DIČ:2025932216
Ul.T.G.Masaryka 9
984 01 Lučenec
tel.0917 527 468
e-mail:cirkevnaumelecka@gmail.com


Zriaďovateľ:

Rímskokatolícka cirkev
Biskuptsvo Rožňava
Námestie Baníkov 20
048 01 Rožňava
Štatutárny zástupca zriaďovateľa:Mons.Stanislav Stolárik
Riaditeľ diecézneho školského úradu:Mgr.Jozef Brigan