Vítame Vás na stránkach Cirkevnej základnej umeleckej školy !

Snímka obrazovky 2019-06-04 o 15.18.24


Úspešní žiaci Cirkevnej ZUŠ v regionálnych a celoslovenských súťažiach 2019

Základné umelecké školy na Slovensku vyhlasujú
každoročne rôzne súťaže, na ktorých sa prezentujú ich najšikovnejší žiaci v rôznych odboroch a kategóriách. Súkromná ZUŠ na Gemerskej ceste 1 v Lučenci zorganizovala dňa 9. 4. 2019 súťaž Pódium mladých umelcov v odbore gitara. V III. kategórii sa v zlatom pásme umiestnil náš žiak Jonáš Ľalík z triedy pána učiteľa Otta Nagya. Jonáš Ľalík získal zároveň aj Cenu zriaďovateľa tejto Súkromnej ZUŠ.
Klaviristka Natália Tokárová z triedy pani učiteľky Márie Šufliarskej sa 11. 4. 2019 zúčastnila na 19. ročníku celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ „Schneiderova Trnava“. V 1. kategórii v sólovej hre na klavíri sa umiestnila v zlatom pásme. Táto istá žiačka sa 24. 4. 2019 zúčastnila aj na 2. ročníku celoslovenskej klavírnej súťažnej prehliadky „Hviezdy hrajú srdcom“ na Súkromnej ZUŠ Jánoš v Ružomberku. Natália Tokárová sa aj v tejto súťaže umiestnila v zlatom pásme.
ZUŠ Nové Zámky usporiadala dňa 7. 5. 2019 celoslovenskú súťaž v hre na bicích nástrojoch. Cirkevnú ZUŠ na tejto súťaži reprezentoval žiak Igor Ríz z triedy pána učiteľa Jozefa Botoša. Aj tento žiak sa v spomínanej súťaži umiestnil v zlatom pásme.
Všetkým našim žiakom ako aj ich triednym učiteľom v mene riaditeľstva školy k získaným úspechom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu Cirkevnej ZUŠ v Lučenci.

František Mihály
898091Igor